Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Η διαδρομή του For Katerina

Η αφετηρία βρίσκεται στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης και ο τερματισμός στη Κερατέα Αττικής. Η διαδρομή ακολουθεί τη πορεία της ζωής της Κατερίνας από τη πόλη που γεννήθηκε ως τη πόλη που ζούσε με τον σύζυγο και τον γιο της. Είναι χωρισμένη σε 8 τομείς (ημέρες) όπως φαίνονται παρακάτω στο διάγραμμα.

27 Ιουν 2020

1η Μέρα

Νεάπολη – Κορινός

27 Ιουν 2020

28 Ιουν 2020

2η Μέρα

Κορινός – Τέμπη

29 Ιουν 2020

3η Μέρα

Τέμπη – Βελεστίνο

29 Ιουν 2020

30 Ιουν 2020

4η Μέρα

Βελεστίνο – Ράχες

01 Ιουλ 2020

5η Μέρα

Ράχες – Καμένα Βούρλα

01 Ιουλ 2020

02 Ιουλ 2020

6η Μέρα

Καμένα Βούρλα – Ακραίφνιο

03 Ιουλ 2020

7η Μέρα

Ακραίφνιο – Μαλακάσα

03 Ιουλ 2020

04 Ιουλ 2020

8η μέρα

Μαλακάσα – Κερατέα